PREZENȚE LUDUȘENE LA GALA EDUCAȚIEI MUREȘENE

Motto: „Nu există artă mai frumoasă decât arta educației; pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar educatorul creează un chip viu. Uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu." (Sf. Ioan Gură de Aur)

La Palatul Culturii din Târgu-Mureș, a avut loc, recent, Gala Educației Mureșene, prima ediție. Dedicată Centenarului Marii Uniri și desfășurată sub deviza ,,Identitate, Unitate, Admirație, Recunoștință, Respect", manifestarea, inițiată de Inspectoratul Școlar Județean Mureș și sprijinită de Consiliul Județean, s-a dovedit a fi o activitate izvorâtă din suflet pentru suflet.

Gala Educației Mureșene a reunit în jur de 400 de persoane, inspectori școlari generali, inspectori școlari de specialitate, directori de școli, reprezentanți ai familiei lui Ieronim Puia și numeroși invitați: senatori, deputați, reprezentanți ai Consiliului județean, primari ai unor localități din județ, reprezentanți ai mass-media ș.a. Manifestarea i-a avut în centrul atenției în special pe cei care, după anul 1990, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, și-au pus amprenta asupra dezvoltării învățământului mureșean.

Inspectoratul Școlar Județean, prin reprezentantul său autorizat, inspectorul școlar general, prof. Ioan Macarie, a conceput această manifestare cu scopul ,,de a transmite public un mesaj de valorizare a învățământului mureșean și a celor dedicați acestei nobile meserii", despre care J. J. Rousseau spunea: ,,Să ții în palmă sufletul unui copil este, cu siguranță, un privilegiu. Să fii important în viață unui copil este, poate, un dar divin".

Concepută ca o manifestare de suflet, Gala Educației Mureșene s-a înscris cu brio în cadrul activităților dedicate Centenarului Marii Uniri, eveniment despre care președintele Academiei Române, profesorul Ioan Aurel Pop spunea: „Centenarul trebuie să arate că avem simț de ceremonie și o solemnitate a recunoștinței. Poporul acesta, ca și alte popoare, n-a fost mereu pe șuvoiul de succes al istoriei, dar a reușit ceva unic, într-un moment de o mare gravitate: Marea Unire de la 1918, care este punctul astral al istoriei naționale".

Alături de sutele de directori din județ prezenți, la manifestare s-au aflat și directorii ludușeni (foști și actuali): Andreșan Maria, Banea Ioan, Borgovan Ioan, Botezan Claudia, Pandrea Ana, Rad Ioan și Weisberger Mariana. Aceștia, dar și ceilalți invitați care, din motive obiective, nu au putut fi în sală (Berar Angela, Călugăr Virgil, Luca Alexandru, Popa Flaviu, Petac Carmen, Sântea Maria și Șandor Maria), au primit Diploma de merit ,,Ieronim Puia" pentru contribuția onorantă adusă la dezvoltarea învățământului mureșean", diplomă care a fost însoțită de Distincția ,,Ieronim Puia-Respect, Admirație, Recunoștință."

Ieronim Puia a fost primul revizor școlar din Județul Mureș (funcție echivalentă cu a inspectorului școlar de azi), după Marea Unire din 1918. În perioada în care a activat (1919-1940) s-au construit peste 150 de școli românești. A fost un mare om de cultură, fiind secretarul ASTREI din Târgu-Mureș.

Programul artistic, bine structurat, a cuprins elemente de înălțare sufletească și încântare. La reușita acestuia și-au adus aportul: Fanfara Casei de Cultură din Târnăveni, elevi de la Liceul Vocațional de Artă, cu ipostaze muzicale, elevi de la Colegiul Național ,,Al. Papiu Ilarian", cu momente lirice: ,,Despre patrie ... cuvinte rostite cu colțul inimii", solistele Leontina Pop, Dorina Oprea, Dorina Grad și un grup de dansatori ai Ansamblului Artistic ,,Mureșul".

Ludușenii prezenți în sală își exprimă gratitudinea pentru recunoașterea eforturilor pe care le-au făcut și le fac în vederea creșterii prestigiului unităților pe care le-au condus sau le conduc, și împart cu colegii lor onoarea care le-a fost făcută, conștienți fiind că numai cu ajutorul acestora și-au putut pune în aplicare numeroasele proiecte. De asemenea, le doresc sănătate, putere de muncă și putere de implicare, cu folos, în viața elevilor și a comunităților din care fac parte, tuturor slujitorilor școlii, din județ și din țară, convinși fiind de justețea afirmațiilor făcute de Eugene P. Bertin: ,,A învăța un copil înseamnă să lași o urmă din tine în dezvoltarea lui. Și cu siguranță elevul este o BANCĂ în care profesorul depozitează comorile sale cele mai prețioase".

Felicitări tuturor celor care au avut inițiativa acestei manifestări și care au transpus-o cu succes în practică!

 

Lasă un comentariu