Manuscrisul de jad - Ca să nu se hulească lucrul nostru cel bun - 150 de ani de la nașterea Patriarhului Miron Cristea

MOTO: De la vlădică până la opincă să ne ridicăm contra întoarcerii râului de la vale la deal. (Miron Cristea, Cuvântare rostită la Ateneul Român cu ocazia sărbătoririi Unirii Ardealului, 1934)

Dar, ospitalitatea noastră nu trebue să treacă în slăbiciune națională (Miron Cristea, Cuvântare la Adunarea Ligii antirevizioniste, 7 iunie 1936)

Marele Nicolae Iorga îi prevedea Patriarhului Miron Cristea o posteritate memorabilă, consunând cu memorabila-i, prin noua viață bisericească pe care o propunea și întruchipa în spirit șagunian. Nu este singura apreciere ridicată la apogeu. Era numit un Antim Ivireanu modern, prin râvna și pregătirea sa omiletică, belșugul de îndrumări spre căile virtuții, înțelepciunea cu care cobora cuvântul scripurilor sfinte în predici arhierești de neuitat, făcând auditoriu să pătrundă firesc în eternele adevăruri ale Evangheliei. Uimea prin „prestanța sa cu totul superioară", fireasca demnitate a atitudinii sale menită să descătușeze sufletul românesc, să-l așeze în noblețe și desăvârșire, în puterea tradițiilor, a adevărurilor acestora: „Unde-ar fi țara, unde ar fi neamul azi, dacă alcătuirea lui Mihai Viteazul și multe alte succese mărețe ar fi stat în picioare și n-ar fi fost prăbușite și de-a pismei răutate și de oarba neunire și de marile patimi ale micilor pigmei, pe cari viitorul neamului nu-i încălzește".

Se împlinesc 150 de ani de la nașterea Patriarhului și sunt aproape inexistente dovezile că această dată va avea rang cultural, îmbogățind exegeza vieții și operei celui care avea să poarte onoarea și grija de a fi Întâiul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Anomia zilei acoperă până și lucrurile sfinte, iar noi, cei ai zilei, părem a avea brațele minții și ale sufletului legate. O cale de lumină ne vine dinspre Toplița Română, acolo unde scriitorul Ilie Șandru organizează ediția 2018 a Zilelor „Miron Cristea", trimițând spre crucișul și curmezișul românesc invitații de participare pentru mijlocul lui iulie 2018. Rând de exegeză a fost și evocarea Patriarhului de la Catedrala Mare Ortodoxă din Târgu-Mureș în agenda Programului Hrană duhovnicească inițiat de pr. dr. Silviu Negruțiu. Se tipărește, în aceste zile, la Târgu-Mureș, o carte de eseuri dedicată Patriarhului și o antologie de texte prin eforturile Editurii Cezara. Bine ar fi să nu rămână aceste doriri (cum le-ar numi N. Steinhardt) florile rare ale evenimentului, bucurându-ne să semnalăm multe și inspirate manifestări prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la nașterea Patriarhului.

Traversăm un timp în care sublimul ideilor, al cuvântului, al emoției este înlocuit de vulgaritate , cultura de azi nemaifiind una a erudiției, ci mai mult a uitării. Într-o astfel de lume, opera Patriarhului, purtând „semnul vestitor de bine", cum consemna I. Lupaș, e purtătoare de adâncimi spirituale și avertisment, venind, în opinia noastră, parcă din „Cântarea Cântărilor": Prindeți vulpile, prindeți puii lor, ele ne strică viile, că via noastră acum e în floare. În lucrarea Patriarhului sunt cuprinse toate „ramificațiunile de viață", duhul binefăcător al bisericii vii ca fapt superior al vieții și duhul distructiv al lumii, creând îngrijorătoare constatări. Cuvântările, predicile, pastoralele, apelurile Patriarhului sunt temelii de credință și rugăciune spre „plinirea vremii", dar și exegeze ale adversităților și frământărilor lumii. În „Epistola de înștiințare frățească trimisă capilor bisericilor ortodoxe autocefale cu ocaziunea suirii pe scaunul metropolitan al Ungro-Vlahiei și al pământului românesc din 1920", cel ce purta cinstea și povara scaunului de Mitropolit Primat al României întregite simțea credința religioasă, problemele societății omenești și însăși civilizația noastră creștină ca fiind întemeiate pe libertate, dreptate, milă, asemănare cu Domnul și „pe setea neistovită de desăvârșire morală" ca sfântă moștenire a sufletelor și vieții care nu poate fi uitată și care trebuie apărată, „ca să nu se hulească dar lucrul nostru cel bun" ( după zicerea Sfântului Apostol Pavel).

În imagine: Evocarea Patriarhului Miron Cristea la Catedrala Mare Ortodoxă din Târgu-Mureș

 

Lasă un comentariu