Important pentru pensionari: DIN IULIE, PLATA PENSIILOR PRIN POȘTĂ SE FACE PÂNĂ ÎN DATA DE 15 A FIECĂREI LUNI!

Doamna Eugenia Neagoe, directorul executiv al Casei de Pensii Mureș, ne informează că, începând cu luna iulie 2018, Poșta Română va efectua plata pensiilor curente la domiciliul pensionarilor în intervalul 1-15 al fiecărei luni.

Pensionarii care nu vor fi găsiți la domiciliu vor fi avizați și, în următoarele două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective, aceștia vor putea să ridice de la ghișeele poștale drepturile bănești.

Totodată, începând cu luna iulie 2018, în intevalul 11-15 al fiecărei luni, Poșta Română va efectua plata pensiilor restante la domiciliul pensionarilor. Și în acest caz, pensionarii care nu vor fi găsiți la domiciliu vor fi avizați și, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective, aceștia vor putea să ridice de la ghișeele poștale drepturile bănești.

În cazul persoanelor ale căror drepturi se achită prin conturi curente sau de card, calendarul de plată al pensiilor nu se modifică. Astfel, plățile în conturi se fac începând cu data de 14 a fiecărei luni sau, dacă 14 este zi nelucrătoare, din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14. Taloanele mov se distribuie la domiciliul pensionarilor în intervalul 1-15 al lunii. Pensionarii care nu vor fi găsiți la domiciliu vor fi avizați și, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective, aceștia vor putea să ridice de la ghișeele poștale taloanele mov. 

Lasă un comentariu