1 DECEMBRIE 1918 - 1 DECEMBRIE 2018 GURGHIUL - LA MAREA UNIRE (I)

Distribuie pe:

Gurghiul reprezintă cel mai important centru economic și demografic al Văii Gurghiului. În anul 1910, Gurghiul, împreună cu satele din jur, avea o populație de 6.110 locuitori. În contextul evenimentelor revoluționare de la sfârșitul anului 1918, la Gurghiu, are loc la 25 noiembrie, în biserica greco-catolică, ședința de constituire a CNR local. Lucrările adunării sunt conduse de învățătorul Romul Catarig care este ales prezident. Romul Catarig aduce la cunoștință, adunării, că în înțelesul principiilor mărețe profesate de apostolul neamurilor, dl. Wilson, pe baza dreptului de liberă dispunere a popoarelor, Consiliul Național Român din Transilvania și Ungaria a preluat domnia asupra tuturor teritoriilor locuite de români și-i invită pe participanți să-și constituie CNR local -noul organ al puterii de stat în teritoriu. Sunt aleși prin aclamațiune următorii 30 de membri: Romul Catarig, învățător, prezident, Ioan Batea, învățător, secretar, Alexandru Șara, țăran, membru, Nicolae Duda, brigadier silvic, membru, Gheorghe Pop, jandarm, casier, membru, Nicolae Lateș, învățător, inspector școlar, membru, Demetriu Munteanu, țăran, membru, Aurel Codarcea, gestionar, membru, Nicolae Grama, funcționar la Fabrica Ierbuș, membru, Nicolae Catarig, țăran, membru, Nicolae Moisin, țăran, membru, Ioan Făgărășan, măcelar, membru, Ioan Rotar, țăran, membru, Ignație Șara, țăran, membru, Gheorghe Moldovan, brigadier silvic, membru, Demetrius Șara, țăran, membru, Ioan Stroia Junior, țăran, membru, Mihail Stroia, revizor silvic, membru, Nicolae Rotar, țăran, membru, Nicolae Duda, țăran, membru, Teodor Rotar, țăran, membru, Ioan Cota Junior, funcționar silvic, membru, Ioan Moldovan, mecanic CFR, membru, Dumitru Lateș, brigadier silvic, membru, Alexandru Cota, brigadier silvic, membru, Vestinian Bloj, țăran (diacon), membru, Vasile Moldovan, țăran, membru, Ioan Truța, țăran, membru, Neculae Dumbravă, țăran, membru și Ioan Lateș, țăran, membru. CNR din Gurghiu era alcătuit din 16 țărani, 5 funcționari, 4 brigadieri silvici, 3 muncitori și 2 învățători.

Președintele CNR din Gurghiu a fost învățătorul Romul Catarig. Era căsătorit cu Aurelia, fiică a Munților Apuseni, nepoată de-a treia a lui Avram Iancu. În familia dânsului s-a obișnuit ca, în linie bărbătească, să-și boteze copiii cu prenume latine și anume: Romul Catarig are un fiu, pe Remus, nepot pe Romeo și un strănepot, tot Romeo, ca dovadă a gintei latine din care ne tragem.

O altă personalitate locală a fost învățătorul Batea Nicolae (1886-17 dec.1958), secretarul CNR din Gurghiu. Începutul carierei didactice îl face la Ibănești, dar majoritatea activității o desfășoară la Gurghiu, de unde, practic, a lipsit numai în perioada cât Ardealul a fost răpit din trupul țării, fiind alungat ca indezirabil. În perioada 1940-1944 este refugiat la Blaj, unde îndeplinește funcția de inspector școlar al județului Sibiu. În anul 1944 se întoarce la Gurghiu. A decedat la 17 decembrie 1958, înmormântarea a avut loc în 19 decembrie, o zi friguroasă, unde au participat și elevii Școlii Generale Gurghiu în semn de omagiu pentru un adevărat apostol, care a ars ca o flacără și a răspândit în jurul său înțelepciunea cărților.

Un prinos de recunoștință pentru strădania înaintașilor noștri îl reprezintă placa comemorativă așezată de către edilii Gurghiului, pe clădirea casei parohiale greco-catolice de pe strada Tudor Vladimirescu, care are următorul înscris:

ÎNAINTAȘILOR NOȘTRI PATRIOȚI ÎNĂLȚĂM CINSTIRE

Aici, în această clădire cu rezonanțe istorice, a militat pentru păstrarea ființei noastre naționale președintele Comitetului Național Român, participant la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia, la 1 decembrie 1918

Învățătorul ROMUL CATARIG

Membrii ai CNR Făgărășan Ioan, Bloj Vestinian, Rotar Nicolae și Duda Alexandru

Un înflăcărat omagiu adus acelora care, în 1918, au pus înaintea tuturor lucrurilor interesele României noastre dragi, îl reprezintă și aceste cuvinte așternute de către un profesor pensionar.

(va urma)

Lasă un comentariu