Vatra, zeița și... civilizația

“Zeiță a dreptei judecăți! / Tu, care-n mâna stângă porți balanța, / Iar cu dreapta pe spada ce apără legea / Te sprijini! // Lumina ochilor tăi nimeni n-o știe, / De-a pururi ascunsă fiind / Sub eșarfa secretului sacru / Tu, care de mii de ani, Peste lume domnești, hotărând; // Fiat Justiția! // Chiar de-a pieri lumea.../ Eu de-o viață, în van mă întreb, / Și încă răspuns n-am aflat: // De ce pentru mine auritele tale brațe / Sunt mereu inegale? / Cu spaimă văd, / Ce greu atârnă talgerul stâng, / Cel ce măsoară neiubirea, / Cum tot mai jos, spre pământ / Mereu se înclină. // O fi de grei bolovani încărcat, / Sau numai fărâme și așchii / Din pietrele templului în vis înălțat? // Iar talgerul drept, / Cel al iubirii de oameni, / Îl văd zburând spre înalt, / Tot mai sus! // Acolo, orbitor, ca soarele străluce, / Că numai privindu-l, / Lumina ochilor seacă, / Atunci, pe drept mă întreb, / Unde sunt cei mulți, / Cei care așteaptă să fie iubiți? // Sau, unde este aceea / De care eu aș putea fi iubit?” (Balanța).

Popa Valer (1927-), absolvent al Școlii Normale de Învățători, student al Facultății de Litere și Filosofie și al Facultății de Drept din Cluj, își ia licența în Pedagogie și Psihologie și examenul de stat în Științe Juridice; funcționează ca profesor la Cluj-Napoca peste 40 de ani; principala sa realizare în domeniul învățământului o consideră a fi construcția noului local al Liceului Pedagogic “GH. Lazăr” din Cluj-Napoca; a preluat direcțiunea la acest liceu în anul 1968, între anii 1969-1970 se construiește noul sediu al școlii, un local cu 24 săli de clasă, 4 laboratoare, două cămine, cantină pentru 300 de locuri , centrală termică pe gaz metan și sala de gimnastică - acestora se mai aduc multe îmbunătățiri în anii următori. La terminarea construcției, Ministerul Învățământului îl decorează cu “Ordinul Muncii” iar Ministerul Sănătății cu ordinul “Meritul Sanitar” pentru realizarea unui cabinet medical model, dotat cu ajutorul Direcției Sanitare, cu aparatură corespunzătoare pentru trei medici specialiști.

Pe plan științific, publică peste 50 de studii și articole în domeniul educației, majoritatea în “Revista de Pedagogie; Publică “Anuarele Școlii Pedagogice din Cluj pe anii 1945-1970”- fiind însoțite de date importante din istoria școlii. Pe plan literar debutează cu versuri în anul 1943; colaborează la revista “Secolul XX”. La Teatrul Național pune-n scenă, la Turda, lucrarea sa dramatică “Pe Câmpia de la Turda”; conduce revista Liceului Pedagogic “Educatorul”; de-a lungul timpului publică volume de poezii; romanul “Frumoasele Sabine” - 2012; volumul “Lucian Blaga - profesorul”; romanul “Povestiri din apuseni” - 2015; a condus școala în calitate de director; dintre miile de absolvenți este singurul care a rămas la școala care l-a format.

***

“România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între anii 6500-3500 î.Hr., axată pe o societate matriarhală, teocratică, pașnică, iubitoare și creatoare de artă, care a precedat societățile indo-europene, patriarhale, de luptători, din Epocile bronzului și fierului (Civilizație și cultură: Vestigii preistorice în S-E Europei).

Marija Gimbutas (1921-1994), arheologă lituanian-americană cunoscută pentru cercetarea ei despre epoca neolitică și epoca bronzului din Europa veche și pentru ipoteza sa Kurgan. În anul 1946 a obținut doctoratul în Arheologie și Științe Aplicate de la Universitatea din Tubingen, Germania.

***

“Civilizația și istoria au început acolo unde locuiește azi Neamul Românesc, răspândindu-se apoi, atât spre răsărit, cât și spre apus, acum circa 15.000 de ani”.

William Schiller, arheolog american

P.S. “Să cunoaștem taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei” (Coloseni 2, 2).

“1001 CUGETĂRI” vol. XII

Lasă un comentariu