DE LA 1 IANUARIE 2019, SE APLICĂ SALARIUL MINIM BRUT DIFERENȚIAT

Distribuie pe:

În ședința de vineri, 7 decembrie 2018, Guvernul a aprobat hotărârea prin care salariul minim brut crește la 2.080 de lei, iar pentru angajații pe funcții pentru care sunt necesare studii superioare și care au cel puțin un an vechime, salariul minim brut crește la 2.350 de lei.

“Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.900 de lei la 2.080 de lei reprezintă o creștere de 9,47%, iar pentru personalul încadrat pe funcții cu nivel de studii superior și o vechime în muncă de cel puțin un an, majorarea de la 1.900 de lei la 2.350 de lei reprezintă o creștere de 23,68%.

Pentru un program complet de lucru de 167,333 de ore, în medie, pe lună, în anul 2019, valoarea medie orară a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă 12,43 lei pe oră pentru cuantumul de 2.080 de lei lunar, față de 11,40 de lei pe oră pentru cuantumul de 1.900 de lei lunar.

Pentru un program complet de lucru 167,333 ore, în medie, pe lună, în anul 2019 valoarea medie orară a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă 14,044 lei pe oră pentru cuantumul de 2.350 de lei lunar, în cazul personalului încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu o vechime în muncă de cel puțin un an, față de 11,40 lei pe oră pentru cuan-tumul de 1.900 de lei lunar.

Ponderea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de 2.080 de lei în câștigul salarial mediu brut de 4.657 de lei, prognozat pentru anul 2019 de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, este de 44,66 %.

Toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se determină utilizând nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de 2.080 de lei”, precizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Lasă un comentariu