PESTE 200 DE DOCUMENTE… PE CAPUL CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI

Anul trecut, la Corpul de Control al Prefectului au fost repartizate 223 de documente, constând în petiții și sesizări ale cetățenilor, ale diverselor instituții publice sau agenți economici, adresate Instituției Prefectului - Județul Mureș, unor ministere și instituții ale statului.

Potrivit Raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului - Județul Mureș, în anul 2018, Corpul de Control al Prefectului a organizat acțiuni având ca tematică principală verificarea respectării actelor normative în vigoare de către autoritățile publice locale, instituții publice, agenți economici, alte persoane juridice și persoane fizice.

Principalele deficiențe constatate au fost: nerespectarea legislației în domeniul autorizării și edificării construcțiilor; încălcarea unor prevederi legale cu privire la organizarea pășunatului și administrarea pășunilor; neaplicarea unor sentințe civile definitive privind punerea în posesie cu suprafețe de terenuri; nerespectarea unor prevederi legislative referitoare la funcționarea consiliilor locale; abateri disciplinare de la conduita funcționarilor publici; nerespectarea legislației referitoare la protecția mediului și sănătatea populației.

Principalele măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor au constat în: sesizarea unor instituții publice cu atribuții de control pentru dispunerea măsurilor legale, atenționarea instituțiilor publice verificate pentru aplicarea și respectarea legislației în vigoare pe domeniile vizate, stabilirea unor termene pentru intrarea în legalitate. 

Lasă un comentariu