CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Ieri, 17 iulie, s-a desfășurat concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar. Cu acest prilej, în cadrul unei videoconferințe, au fost discutate aspecte organizatorice privind desfășurarea în cele mai bune condiții a concursului. Au participat ins-pectorii școlari generali, ins-pectorii școlari generali adjuncți și inspectorii responsabili cu managementul resurselor umane, precum și președinții comisiilor de concurs din fiecare județ.

Conform Procedurii privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2019, pe parcursul desfășurării examenului se asigură supravegherea fiecărei săli, de către 2-3 profesori asistenți, care verifică identitatea candidaților, prin buletin/carte/adeverință de identitate, pașaport. În mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător. Candidații și profesorii asistenți nu pot avea asupra lor, în sălile de concurs, cărți, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul și de comunicare la distanță. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina “economic, administrativ, poștă”. Candidații care, în timpul desfășurării probei scrise, sunt surprinși copiind, având asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanță ori transmițând soluții cu privire la subiecte, sunt eliminați din concurs, încheindu-se un proces verbal în acest sens, de către profesorii asistenți sau de către membri ai comisiei din centrul de concurs. Aceeași măsură se aplică și pentru orice altă tentativă de fraudă. Candidații eliminați din concurs, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2019-2020.

În județul Mureș, s-au înscris 914 candidați pentru cele 189 posturi titularizabile. Proba scrisă s-a desfășurat în două centre de examen: Colegiul Agricol “Traian Săvulescu” și Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu” din Târgu-Mureș, aflăm de la prof. IRIMIE-MATEI Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Le urez succes celor 27.724 de candidați care, ieri, 17 iulie, au susținut proba scrisă în cele 85 de centre de concurs, organizate la nivel național!, spunea secretar de stat în învățământul preuniversitar, Ionel Florian LIXANDRU.

Lasă un comentariu