INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Distribuie pe:

Pentru limitarea propagării virusului COVID 19 la nivelul județului, Casa de Asigurări de Sănătate Mureș adresează asiguraților, angajatorilor și altor persoane interesate rugămintea de a limita, pe cât posibil, deplasarea la ghișeele instituției, context în care vă recomandăm să folosiți mijloacele de comunicare alternative, astfel:

PENTRU - solicitare/eliberare adeverințe de asigurat pentru carduri naționale pierdute sau refuzate;

- actualizare calitate de asigurat;

- solicitări/eliberări adeverințe/certificate;

- solicitări/eliberări CIP.

Modalitate transmitere documente:

- electronic: secretariat@casmures.ro

- poștă: strada Aurel Filimon nr. 19, 540035 Târgu-Mureș;

- fax: 0265-250.031.

Modificări ale stării cardului național - la telefon 0265-250.040 - interior 122, 114, 224.

Ridicare carduri naționale/europene retur - la sediul CAS Mureș, în timpul programului de lucru cu publicul comunicat.

Pentru orice alte informații vă rugăm să sunați la tel. 0265-250.040 - interior 108 sau să accesați www.cnas.ro/casamures

Deciziile CNAS de avizare/neavizare a investigației PET-CT vor fi transmise de către CAS Mureș pacienților prin poștă. În prealabil, pacienții vor fi informați și telefonic.

Dosarele PET-CT întocmite în vederea analizei și aprobării de către comisia CNAS vor fi depuse la registratura CAS Mureș.

Cererile de eliberare a concediului medical pentru asigurații care au avut nevoie de îngrijiri medicale în străinătate vor fi depuse la registratura CAS Mureș, cu recomandarea de a menționa pe cerere număr de telefon sau e-mail.

Pentru obținerea deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale, documentele se pot transmite și prin poștă.

Pentru obținerea sau depunerea formularelor europene, documentele se pot transmite și prin poștă sau pe e-mail la adresele: secretariat@casmures.ro; corespondentaue@casmures.ro

Informații se pot obține și la nr. de telefon: 0265-250.040 interior 120.

ANGAJATORII: pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații pot depune prin poștă solicitarea scrisă la care se atașează centralizatorul privind certificatele de concediu medical. Numărul de înregistrare va fi transmis pe adresa de e-mail a firmei.

PERSOANELE FIZICE: vor completa și depune CEREREA -TIP privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate la registratura instituției.

Solicitarea de adeverință din care să reiasă numărul de zile de concediu medical se poate depune prin poștă sau pe e-mail concedii@casmures.ro și marianal@casmures.ro, cu precizarea de către solicitant a modului în care dorește să intre în posesia adeverinței (poștă sau e-mail).

Încheierea de contracte de asigurare pentru concedii și indemnizații se va face în timpul orelor de relații cu publicul.

Plata contribuției pentru concedii și indemnizații se va face în contul: RO75TREZ47626A212500XXXX - deschis la Trezoreria Mureș, CUI CAS Mureș 11343845

Relații la telefon: 0265-250.040 e-mail: concedii@casmures.ro

Modalitate de solicitare a informațiilor financiar-contabile: electronic: contabilitate@casmures.ro; secretariat@casmures.ro;

Pentru efectuare de plăți pentru debite: CAS Mureș, RO38TREZ47626300550XXXXX - deschis la Trezoreria Mureș, CUI 11343845.

Pentru orice alte informații vă rugăm să sunați la tel. 0265-250.040, int. 108.

Recomandăm asiguraților ca, la intrarea în instituție, să își dezinfecteze mâinile folosind dezinfectantul pus la dispoziție, iar persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) să poarte mască de protecție.

Lasă un comentariu