“STUDENȚII DE AZI - PROFESIONIȘTII DE MÂINE” SEMINARII PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I SUSȚINUTE DE STUDENȚII DIN ANII MAI MARI

Distribuie pe:

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Beneficiar al acestuia este Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu-Mureș, grupul țintă fiind reprezentat de studenții de la Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației. Obiectivul general vizează creșterea gradului de promovabilitate pentru primul an de studii universitare și îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților, preciza conf. dr. Arina MODREA, director grant. De asemenea, în ceea ce privește corelația cu strategia instituției de învățământ superior cu alte strategii relevante și cu obiectivele ROSE, domnia sa adăuga și că obiectivul general și obiectivele specifice ale sub-proiectului “Studenții de azi-profesioniștii de mâine” se corelează cu strategia universității/ facultății, dar și cu obiectivele stabilite în proiectul ROSE la nivelul Schemelor de Granturi Necompetitive pentru Universități. Totodată, obiectivele stabilite în sub-proiect se corelează cu Strategia Ministerului Educației Naționale cu privire la formarea inițială, la ridicarea calității în educație/învățământ prin găsirea de diferite soluții alternative care să contribuie la motivarea și sensibilizarea studenților pentru a obține rezultate bune la învățătură.

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) se derulează timp de 36 de luni. Ultima activitate, desfășurată online în cadrul Campaniei de conștientizare a studenților privind importanța învățării a avut ca temă ,,Seminarii pentru studenții din anul I susținute de studenții din anii mai mari”. Invitați au fost studenții PALCU Mădălina-Elena și SUCIU Dorin - Liga ESTIEM, și DĂLĂLĂU RUS Adrian, ANDRON Flavia și TĂBĂREAN Marius - Liga STUDENȚEASCĂ Târgu-Mureș.

Lasă un comentariu