PRIMĂRIA SIGHIȘOARA ATRAGE ÎNCĂ 3.195.473 DE LEI DIN FONDURI EUROPENE

Distribuie pe:

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare nr. 477/08.05.2020 pentru proiectul “Simplificare administrativă extinsă și Planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara”.

Valoarea totală a proiectului este de 3.759.380, 70 lei, din care finanțare nerambursabilă din fonduri structural europene 3.195.473,60 lei (85%), fonduri din bugetul național 488.719,49(13%) și cofinanțare 75.187, 61 lei( 2%).

Proiectul are 3 componente majore: componenta de planificare strategică, componenta de simplificare a procedurilor administrative și componenta de instruire și dezvoltare a abilităților.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității administrative a Municipiului Sighișoara, prin fundamentarea procesului decizional și a planificării strategice și implementarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative în beneficiul cetățenilor.

Prin proiect vor fi elaborate: Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara, pentru perioada 2021-2027, și Planul Strategic Instituțional al Municipiului Sighișoara, pentru perioada 2021-2022. Aceste strategii vor urmări direcțiile strategice de dezvoltare și prioritățile municipiului, în baza lor urmând a fi elaborate proiecte tematice în sectoarele de interes și identificate și accesate finanțări din surse multiple, cu precădere fondurile europene din următoarea perioadă de programare 2021-2027.

Prin implementarea proiectului se vor simplifica activitățile de back-office cât și front-office prin implementarea unei soluții informatice de lucru colaborativ și digitalizarea a 11 formulare de asistență socială și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei, Consiliului Local și Direcției de Asistență Socială. Proiectul urmărește digitalizarea serviciilor publice de asistență socială furnizate în comunitate, prin digitalizarea formularelor de asistență socială și accesarea mai facilă din partea cetățenilor.

Simplificarea administrativă se va realiza și prin implementarea unui sistem IT care să simplifice lucrul intern, dar și comunicarea inter-instituțională, și prin digitalizarea unor formulare care să înlocuiască formularele clasice, pe hârtie, și dosarele cu acte pe care în prezent cetățenii le depun la ghișeu.

Proiectul se va implementa pe parcursul a 18 luni.

 

 

Lasă un comentariu