DEMNITATEA UNEI MARCANTE PERSONALITĂȚI TÂRNĂVENENE CONTEMPORANE - DR. ING. VASILE CERGHIZAN

Distribuie pe:

Târnăveniul, de-a lungul anilor, a avut personalități de seamă în viața orașului. Printre acestea, indiscutabil, una dintre cele mai importante și creative personalități contemporane a fost și este ing. dr. Vasile Cerghizan, singurul ing. dr. la fabrica de carbid unică în România, din păcate ștearsă de pe suprafața pământului după anul 1996. Este cel care a stabilit inițiative majore de cercetare și eficientizare, fabricației acestui produs de valoare națională. Domnia sa s-a născut la data de 21 ianuarie 1938 în satul Bernadea, aflat pe Valea Târnavei Mici, din părinți puternici, harnici și foarte buni gospodari. A făcut școala primară în satul natal, 1941-1948, și apoi cursurile generale în comuna Bahnea, 1948-1951, pentru ca între anii 1951-1954 să urmeze și să absolve școala medie mixtă din Târnăveni, cu durata de trei ani. După absolvire a lucrat la combinatul chimic ca ajutor de șofer în cadrul serviciului de aprovizionare, ulterior ca pontator la secția cloro-sodice. În anul 1955, la înființarea școlii de maiștri chimiști, de pe lângă școala Tehnică de chimie Târnăveni se înscrie și devine absolventul acesteia, lucrând apoi la secția carbid, cuptoarele I-III, promovând de la muncitor calificat la maistru.

Cu dragoste pentru chimie și dorința de a deveni inginer, în perioada 1958-1963 a urmat cursurile Facultății de Chimie industrială din cadrul Institutului politehnic Timișoara ca student salariat, în contract cu combinatul chimic Târnăveni, după absolvire obținând titlul de inginer chimist. Revine la combinatul chimic lucrând ca inginer tehnolog și apoi șef de secție la fabrica de bicromat de sodiu. Își începe activitatea de inginer tehnolog la carbid în anul 1973, prima sa dragoste, ulterior ocupând funcții deosebit de importante: șef de instalație, șef de atelier, șef de secție, șef de secție coordonator carbid, șef serviciu, inginer șef producție la Grupul Industrial de Chimie, director tehnic pe combinat și, în final, director general Carbid-fox. Drept urmare a activităților cu caracter tehnic, științific, de cercetare, invenții și inovații, zeci de comunicări științifice și tehnice, după trei ani de studii intense, își susține teza de doctorat, obținând titlul de doctor în științe tehnice.

Cu greu se pot uita lucrările domniei sale și a colaboratorilor săi de mare eficiență și importanță economică în cadrul fabricii de carbid.

Celebritatea personalității domniei sale se datorează perseverenței și tenacității, efortului din spatele succesului, sprijinului acordat în domeniul social, cultural, învățământ, culte. Societatea Carbid- fox a sponsorizat cu materiale și fonduri financiare sute de lăcașuri de cult, biserici, mănăstiri, școli, aziluri de bătrâni, agricultura din satul Bernadea ș.a. Medaliile și recompensele primite de către acesta ilustrează în suficientă măsură personalitatea inimosului inginer: “Ordinul Muncii clasa întâia”, “Cetățean de onoare al municipiului Târnăveni”, “Cetățean de onoare al satului Bernadea”, “Diplomă de aleasă cinste” din partea episcopiilor Alba Iulia și Sibiu ș.a. Toate acestea prin altruism, competentă, profesionalism, disciplină și autoritate, carismă, prestanță și empatie. Inginer alert și combativ, deopotrivă incisiv si elegant. A știut să parcurgă cu intensă participare, dar și cu o strălucită luciditate etapele existenței unui timp și unui loc, trecând prin zonele de tăcere și prin zgomotul succesului, prin accidentele schimbărilor adesea neașteptate, cu aceeași senină și cavalerească ținută.

Sunt întruchipări sferice ale realismului vieții, în omul capabil să înfrunte singur ipocrizia și delăsarea în numele unui ideal care permite încrederea, dragostea și bucuria. Cine a avut norocul să se afle cândva în preajma unui erudit ca Vasile Cerghizan care, iată, a împlinit 82 de ani, nu se poate să nu fi reținut evlavia cu care acesta își folosea competența, empatia și generozitatea pentru binele oamenilor. Poate că una dintre explicațiile modului în care a știut cu discreție și ironie să rămână printre prea multe variabile ale vremii, el însuși ar fi fidelitatea față de cei de care se simte legat și cu care comunică. Omul este important în viață prin ceea ce face și prin ceea ce lasă în urma lui, iar inginerul adevărat face parte din acea categorie de oameni care inițiază și produce bunuri materiale pentru societate.

Am adus în memorie lucruri unice, nu pentru a elogia, ci pentru a face cunoscută imaginea inginerului adevărat și a arăta importanța acestuia în viața economică a unui orășel de pe Valea Târnavei Mici. Aducerea în centrul atenției a noțiunii de adevăr. Cred că este un lucru necesar și util contemporanilor noștri. Trăim timpuri în care, din nefericire, oamenii uită de sufletul lor, iar când vorbim despre suflet, vorbim despre noi așa cum suntem, despre ceea ce vrem individual și specific.

Cred cu tărie că inginerul doctor Vasile Cerghizan și-a câștigat un loc de seamă în Panteonul personalităților românești de mare valoare.

Lasă un comentariu