ÎN REGIUNEA CENTRU, PESTE 98 MILIOANE LEI SOLICITATE PENTRU PREGĂTIREA PROIECTELOR DE FINANȚARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

În perioada iulie - august 2020, reprezentanții administrațiilor publice din Regiunea Centru au depus, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, fișe de investiții pentru proiecte pe care vor să le implementeze în perioada 2021-2027. Fișele s-au putut depune pentru a putea primi finanțare nerambursabilă pentru decontarea cheltuielilor de întocmire a documentațiilor tehnico-economice, fiind condiționate de depunerea ulterioară a proiectului spre finanțare, în perioada 2021-2027. La nivelul Regiunii Centru este disponibil un buget de 42 milioane lei fonduri nerambursabile, pentru finanțarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor ce vizează investiții în cinci domenii: mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră, centre de agrement (tabere școlare) și servicii publice de turism.

Context:

Prin OUG 88/27.05.2020, Guvernul României a aprobat instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice, considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027. Sprijinul financiar se va acorda prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru POAT 2014-2020 a publicat Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. Fișele s-au putut depune până în 31 august 2020, conform metodologiei de selecție. Alocarea propusă pentru sprijinirea pregătirii documentațiilor tehnico-economice, pentru cele 5 domenii, este de 304.031.854 lei, la nivel național, din care Regiunii Centru îi revine 42.530.243 lei. În Regiunea Centru au putut depune fișe unitățile administrativ teritoriale locale și județene din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, precum și Ministerul Tineretului și Sportului pentru infrastructurile de tip centre de agrement/ baze turistice.

Legat de această oportunitate de finanțare în Regiunea Centru, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, a spus “Practic, prin acest program, se susțin autoritățile să demareze deja elaborarea de documentații și pregătirea viitoarelor proiecte, urmând ca ei, în momentul lansării viitoarelor fonduri, să aibă dosarele pregătite și să obțină finanțare cât mai repede. Această măsură este o soluție proactivă de sprijin, rezultată din experiența dobândită în implementarea de fonduri. Documentațiile tehnico-economice sunt obligatorii la proiectele de infrastructură și implică atât costuri, cât și timp pentru elaborarea lor. De exemplu, în această perioadă de finanțare, 2014-2020, proiectele s-au putut contracta înaintea elaborării proiectului tehnic, acesta putând fi întocmit și decontat din fondurile proiectului, dar această posibilitate a demonstrat că perioada derulării unui contract se poate prelungi prea mult. Cei ce au depus fișe acum și primesc fonduri pentru documentații vor putea pregăti proiectele din timp, în așa fel încât în momentul lansării apelurilor pe 2021-2027, solicitanții să vină cât mai repede cu un proiect bun. La o scurtă trecere peste fișele depuse la nivel regional, autoritățile propun spre finanțare proiecte pe mobilitate și regenerare urbană, proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere județene, dar și proiecte în domeniul turismului”.

Situația fișelor din Regiunea Centru transmise la ADR Centru

Documentațiile tehnico-economice pentru care se acordă sprijin financiar sunt: studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz; proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție. În plus, dacă este necesar, se va acorda sprijin și pentru documentații de tipul plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor de mobilitate urbană. Solicitanții din Regiunea Centru au depus 57 de fișe prin care solicită peste 98 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor aferente documentațiilor tehnico-economice. În termen foarte scurt, ADR Centru, în calitate de lider de proiect, va evalua fișele depuse și va solicita clarificări dacă sunt necesare, pentru a putea prioritiza proiectele și a transmite către Ministerul Fondurilor Europene lista finală. Pe lângă lista proiectelor prioritare ce vor intra la finanțare, se va alcătui și o listă de rezervă a proiectelor care vor intra la finanțare, în măsura în care se vor suplimenta fondurile la nivelul Regiunii. Metodologia, ghidul și modelele de fișe pot fi consultate la link-ul: http://regio-adrcentru.ro/portofoliul-de-proiecte-2021-2027/

 

Lasă un comentariu