DACĂ AU SUB 40 DE ANI, ROMÂNII POT DEVENI FERMIERI PE 50 DE HECTARE DE TEREN AGRICOL OFERITE DE STAT!

Distribuie pe:

În ședința de săptămâna trecută (24 septembrie 2020), Guvernul a adoptat o hotărâre pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului, cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (ADS).

“Adoptarea acestui act normativ creează cadrul legislativ necesar completării programului de instalare a tinerilor fermieri în mediul rural, prin acordarea unor facilități, respectiv concesionarea (arendarea) unor terenuri agricole cu o suprafată de până la 50 de hectare și a desfășurării de activități în domeniul agricol.

Prezentul act normativ prevede posibilitatea ca ADS să concesioneze (arendeze) terenurile cu destinație agricolă, libere de contract, în suprafață maximă de 50 ha, aparținând domeniului public sau privat al statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme.

Această hotărâre prevede modificarea dispozițiilor referitoare la compensarea debitelor reprezentând redevență datorată și neachitată la termen de concesionarii terenurilor; stabilirea categoriilor de beneficiari, a condițiilor de eligibilitate și a documentelor prin care se face dovada îndeplinirii acestora, precum și a obligației de a se constitui într-o formă de organizare, potrivit legislației aplicabile; instituirea obligației pentru solicitanți de a înființa o fermă, potrivit definiției din Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole, cu modificările ulterioare, în termen de 1 an de la data semnării contractului, în cadrul căreia va avea calitatea de șef de exploatație; reglementarea procedurii de încheiere a contractelor de concesiune și de arendare, prin atribuire directă sau prin procedură concurențială; modalitatea de verificare a îndeplinirii condițiilor de a înființa o fermă și de a se constitui într-o formă de organizare, precum și stabilirea sancțiunii pentru neîndeplinirea acestor condiții, respectiv rezilierea de drept a contractelor de concesiune sau de arendare”, precizează Ministerul Agriculturii, într-un comunicat de presă. (L.P.)

Lasă un comentariu