PÂNĂ LA 21 IANUARIE 2021, ACȚIUNILE LA PURTĂTOR, CONVERTITE ÎN ACȚIUNI NOMINATIVE!

Distribuie pe:

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) informează că la data de 21 ianuarie 2021 expiră perioada de 18 luni pe care societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni o au la dispoziție pentru a converti, în acțiuni nominative, acțiunile la purtător existente și de a depune actul constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

“Neîndeplinirea, până la expirarea termenului de 18 luni, a obligației de conversie, de către societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni, dă dreptul oricărei persoane interesate, precum și Oficiului Național al Registrului Comerțului să solicite tribunalului, sau, după caz, tribunalului specializat, dizolvarea societății respective”, precizează ONRC, într-un comunicat de presă.

În lista societăților cu acțiuni la purtător figurează și două firme din județul Mureș, respectiv WILDFARM HOLDING S.A și WILDFARM S.A.

 

Lasă un comentariu