CUM ESTE PLĂTIT PERSONALUL DIN CENTRELE DE VACCINARE

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 100, din 29 ianuarie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 68/101/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva Covid-19.

Conform actului normativ, plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, pentru activitatea în centrele de vaccinare împotriva Covid-19, etapele a II-a și a III-a, se va face în baza unui contract distinct, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, de către reprezentantul legal al unității sanitare sau al furnizorului de servicii medicale.

Aceeași procedură se aplică și medicilor de familie, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pentru activitatea prestată de ei, pentru persoanele aflate pe listele proprii.

Astfel, medicii de familie vor beneficia de următoarele tarife: pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise - 30 lei/serviciu; peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise - 50 lei/serviciu, iar peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise - 60 lei/serviciu.

Serviciile acordate persoanelor care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii, medicii de familie vor beneficia de următoarele tarife: pentru informare, programare, monitorizare și raportare a reacțiilor adverse - 15 lei /serviciu, iar pentru informare, programare, monitorizare, raportare a reacțiilor și vaccinare propriu-zisă - de 30 lei/serviciu.

Validarea și decontarea de către casele de asigurări de sănătate a activității se va realiza pentru fiecare persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a fost programată în platforma de programare de medicul de familie și a fost raportată în registrul electronic național de vaccinare (RENV), cu schema de vaccinare completă.

Ordinul nr. 68/101/2021 a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial, respectiv la 29 ianuarie 2021. (L.P.)

 

Lasă un comentariu