DE CE SUNT MEDICII VETERINARI DE LIBERĂ PRACTICĂ DESCONSIDERAȚI ȘI IGNORAȚI DE GUVERN?

Distribuie pe:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Florin-Vasile CÎȚU, prim-ministrul României

De către: Deputat Dumitrița GLIGA

Circumscripția electorală nr. 28, Mureș

Data: 12.05.2021

Obiectul întrebării: De ce sunt medicii veterinari de liberă practică desconsiderați și ignorați de Guvern?

Domnule prim-ministru,

Medicii veterinari de liberă practică, arondați în aproape fiecare localitate, atât din județul Mureș, cât și din întreaga țară, veghează 24 din 24 de ore la sănătatea animalelor, la prevenirea și combaterea bolilor la animale, la transmiterea acestora la om, la protecția mediului și, nu în ultimul rând, la siguranța alimentară. Aceștia trebuie să intervină, la orice oră din zi sau din noapte, oricând fermierii solicită sprijinul, în regim de urgență, pentru animalele care prezintă semne de boală.

Mai mult, având în vedere epidemia de pestă porcină africană, prezentă în țara noastră, și recenta depistare a unor focare de gripă aviară în județele Mureș și Harghita, medicii veterinari de liberă practică, din teritoriu, sunt aceia care examinează animalele cu boli transmisibile la om și cei pe care ne bazăm să blocheze introducerea în consumul public a cărnii și a produselor de la animale contaminate, care pot ucide oameni.

În acest context, atât nerespectarea obligațiilor pe care le are statul român față de aceștia, cât și minimizarea rolului pe care îl joacă medicii veterinari în combaterea răspândirii bolilor, printr-o remunerație necorespunzătoare, reprezintă o amenințare vitală la adresa sănătății întregii populații.

Conform petițiilor medicilor veterinari de liberă practică din județul pe care îl reprezint în Parlamentul României, județul Mureș, ANSVSA nu-și îndeplinește obligațiile financiare față de aceștia, prin neplata acțiunilor sanitar-veterinare din luna decembrie 2020 încoace și neonorarea plăților asumate conform Legii 236/2019, actualizată prin OUG 117/2020 și prin Legea 291/2020, care completează Ordonanța 42/2004.

Din cauza evoluției bolilor la animale (epidemiile de pestă porcină africană și gripă aviară) medicii veterinari din teritoriu au fost nevoiți să acopere, din fonduri proprii, toate materialele de protecție necesare, pe care ANSVSA ar fi trebuit să le asigure, și să suporte cheltuieli suplimentare generate de legile mai sus menționate, pentru angajarea de personal calificat. În consecință, s-a creat o stare de nemulțumire și neîncredere față de instituția contractantă și între medicii veterinari de liberă practică și inspectorii sanitari-veterinari.

De asemenea, medicii veterinari și-au exprimat nemulțumirea față de gestionarea bazei de date, ale cărei costuri de administrare ar fi trebuit suportate de ANSVSA, dar au fost lăsate, încă din anul 2014, în seama exclusivă a medicilor, profitând de nevoia acestora de a utiliza facilități noi, adaptate la realitățile actuale.

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb, domnule prim-ministru:

- Au fost prevăzute, până la momentul actual, alocări bugetare pentru respectarea legilor mai sus menționate, sau se așteaptă o eventuală rectificare bugetară?

- Având în vedere focarul de gripă aviară, identificat în județul Mureș, ați verificat parcursul transportului cu destinatar, exact din județul Hunedoara, notificat de exportator ca posibil purtător de boală?

- Cum va gestiona ANSVSA aceste focare, din punct de vedere sanitar-veterinar, de mediu și financiar?

- Cum vor fi despăgubite societățile care respectă condițiile de bunăstare și biosecuritate, grav afectate economic de blocajul mișcării și comercializării de păsări, pe întreg teritoriul țării, conform Deciziei nr. 1 din data de 07.05.2021, adoptată de Centrul Național de Combatere a Bolilor?

- Concret, când vor primi medicii veterinari sumele echivalente plății acțiunilor sanitar-veterinare din luna decembrie 2020 și până în prezent?

- Când își va relua ANSVSA atribuțiile de gestionare a bazei de date, prin suportarea costurilor de administrare?

Solicit răspuns scris.

Deputat, DUMITRIȚA GLIGA

Lasă un comentariu