LUAȚI SEAMA SĂ VĂ PĂZIȚI DE ALUATUL LUI IROD!

Distribuie pe:

Aristobul și Alexandru, fiii lui Irod de la soția sa Hasmoneana Mariamne, fuseseră educați la Roma și erau bărbați înalți, plăcuți, mândri de sângele lor Hasmonean. Când s-au înapoiat la Ierusalim, au devenit obiectele uneltirilor surorii lui Irod și ale fiului său, Antipater. Ca urmare, bănuielile lui Irod au fost trezite contra acestor fii și au dus la executarea lor, în anul 7 î.Hr. În același timp, vreo trei sute de iudei acuzați de simpatizare cu ei au fost omorâți cu pietre.

Antipater a continuat să uneltească până când, numai cu cinci zile înainte de propria moarte, Irod a ordonat ca și fiul acesta să fie executat. Când Irod se apropia de sfârșitul vieții sale se putea mândri cu multe înfăptuiri substanțiale. El lăsa monumente de mare frumusețe artistică; comerțul și industria din Palestina erau în stare solidă. Dar Irod nu era iubit de poporul său. Ei îl urau pentru grelele impozite cerute, pentru activitățile lui păgânizate și cruzimile lui nemărginite. Când a căzut bolnav și s-a spus că nu se mai poate face bine, o bucurie delirantă a izbucnit în Ierusalim și o gloată de oameni a dărâmat vulturul de aur – emblema urâtă a stăpânilor lor romani – pe care Irod îl pusese la intrarea Templului. Însă, când s-a înzdrăvenit, Irod și-a revărsat răzbunarea asupra multora dintre acești celebranți dezamăgiți. Simțind că ultimele lui zile se apropiaseră, bătrânul rege a ordonat surorii sale Salomea să închidă în hipodrom pe toți conducătorii iudeilor și să-i ucidă de îndată ce el însuși era mort, pentru ca națiunea să poată fi în doliu când îi va fi venit timpul. Deși a executat ordinul de arestare și închidere, Salomea a eliberat mai târziu pe acei oameni. Unul dintre ultimele acte ale lui Irod cel Mare a fost uciderea cu răutate a pruncilor din Betleem, în strădania zadarnică de a nimici pe Mesia, Iisus cel de curând născut, despre care auzise de la magii din răsărit.

(Sursa: articole creștine.com)

Lasă un comentariu