NOI BENEFICIARI AI LEGII PRIVIND PERSECUTAREA DIN MOTIVE ETNICE

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial al României nr. 573, din 7 iunie 2021, a fost publicată Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice.

Lista beneficiarilor, extinsă

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), acest act normativ, prin introducerea art. 3^1, a extins sfera beneficiarilor O.G. nr. 105/1999, în sensul acordării unor drepturi și copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice.

Concret, art. 3^1 are următorul cuprins:

,,Art. 31- (1) Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în trenul morții, în timpul masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, în timpul deportării în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuința pe care o deținea, în timp ce a făcut parte din detașamentele de muncă forțată, are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 175 de lei.

(2) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) și g), precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) și g) au dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele lor decedat, stabilită conform prevederilor art. 2 la data depunerii cererii de către copil.

(3) Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) și g) are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 2 la data depunerii cererii de către copil.

(4) Copilul care s-a aflat atât în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1)-(3), cât și în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) și g) beneficiază de indemnizația al cărei cuantum este mai mare.

(5) La stabilirea indemnizației prevăzute la alin. (2) sau (3), în situația în care ambii părinți ai copilului s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) și g), copilul are dreptul la indemnizația al cărei cuantum este mai mare.

(6) De prevederile alin. (2)-(5) beneficiază în mod corespunzător și copilul celui decedat după încetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) și g), în situația în care părintele său, deși ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentei ordonanțe”.

Drepturile se acordă de la 1 ianuarie 2022!

Prin derogare de la prevederile art. 5 din O.G. nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Cu toate acestea, CNPP anunță că beneficiarii art. 3^1 pot trimite cereri la casele județene de pensii, care le analizează și emit hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite.

“Pentru a evita aglomerațiile nedorite la sediile caselor teritoriale de pensii, adresăm rugămintea către beneficiari să apeleze inclusiv la modalitatea transmiterii cererilor prin intermediul serviciilor poștale”, precizează CNPP.

Documente necesare

CNPP a publicat și lista documentelor necesare stabilirii calității de beneficiar (copil): cerere tip (poate fi descărcată de pe site-urile caselor de pensii); act de identitate al solicitantului (copie și original); certificat de naștere al solicitantului (copie și orginal); certificat de căsătorie al solicitantului, după caz (copie și original); certificat de deces al părintelui decedat (copie și original); decizie (hotărârea) privind calitatea de beneficiar al O.G. nr. 105/1999 a părintelui decedat (copie); talon de pensie al solicitantului (în situația în care acesta este pensionar).

În situația în care părintele decedat nu a beneficiat de prevederile O.G. nr.105/1999, dovada că acesta a suferit o măsură de persecuție din motive etnice, în perioada 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, se poate face cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt: acte eliberate de Crucea Roșie Internațională; acte eliberate de lagărele de concentrare; livrete militare sau adeverințe eliberate de U.M. 02405 Pitești, pentru persoanele care au fost în detașamentele de muncă obligatorie; carnet (foi) de pontaj privind zilele de muncă obligatorie; carnet de identitate privind pe cei deportați în Moghilev; adeverințe eliberate de Arhivele Naționale Române sau de direcțiile județene ale acestora, ordine, dispoziții etc.; buletine de evidență a populației, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectivă din Transnistria; acte eliberate de primăria orașelor respective; certificate sau adeverințe de la autoritățile militare ori civile românești; adeverințe eliberate de alte autorități din Transnistria; alte asemenea acte oficiale. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu