CAMERA DEPUTAȚILOR

Deputat Dumitrița GLIGA: Întrebare adresată: domnului Nicu MARCU, președintele Consiliului ASF; domnului Bogdan - Marius CHIRIȚOIU, președintele Consiliului Concurenței

Obiectul întrebării: Cum contracarați dublarea, chiar triplarea polițelor RCA - rezultat al dispariției unei singure companii de pe piață?

Domnilor președinți,

După cum este cunoscut, piața asigurărilor auto din țara noastră a fost foarte serios zguduită recent, după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să retragă autorizația de funcționare și demararea procedurilor de faliment pentru compania de asigurări City Insurance.

Consecințele au fost cu atât mai bulversante cu cât, în cazul City Insurance, vorbim despre un “portofoliu” de clienți cu polițe de asigurări RCA de peste un milion de persoane, în condițiile în care această companie de asigurări acoperă circa 17% din piața de profil. Astfel, imediat după anunțarea intrării în faliment a City Insurance, prețul polițelor RCA, oferite de celelalte companii de asigurări, a explodat, pur și simplu, mergând de la un minim de 30% și depășind, în multe cazuri, chiar și 200% din valorile de referință anterioare, condiționat și de perioada de asigurare.

Degringolada generală de pe piața de asigurări auto a mers până la punctul în care majoritatea celor interesați de prelungirea sau încheierea unei polițe de asigurare auto au preferat, o perioadă semnificativă de timp, să evite încheierea unor polițe RCA pe o perioadă mai lungă de o lună, în așteptarea stabilizării și reechilibrării pieței.

Față de cele de mai sus, în virtutea rolului relevant care revine, potrivit reglementărilor legale în vigoare, atât Consiliului Concurenței (CC), pe linia “aplicării regulilor de concurență, având ca principală misiune protejarea consumatorilor de practicile ce pot distorsiona funcționarea pieței libere”, cât și ASF în ceea ce privește “autorizarea, reglementarea, supravegherea și controlul” entităților de pe piețele financiare non-bancare, combaterea “practicilor neloiale, abuzive și frauduloase”, asigurarea “stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților”, inclusiv prin prevenirea apariției unor disfuncționalități semnificative, cu posibile reverberații privind subminarea încrederii cetățenilor “în serviciile oferite de întregul sistem financiar și în modul în care se realizează supravegherea acestora”, cu referire expresă la piața asigurărilor auto, vă întreb:

- Dacă ASF, separat sau în concertare cu CC, au în vedere o strategie preventivă și proactivă îmbunătățită, vizând depistarea și alerta timpurie vis-a-vis de posibilitatea apariției unor nereguli sau “defecțiuni” majore în activitatea companiilor de asigurare - inclusiv eventuale aspecte cu conotații penale - cu obiectivul evitării, pe viitor, a altor sincope majore, precum cea cauzată de intrarea în procedura de falimentarea companiei City Insurance, mai ales acum, într-o perioadă de criză economică în expansiune, suprapusă cu adâncirea crizei sanitare?

- Ce măsuri concrete își propune ASF, separat sau în concertare cu CC, pentru echilibrarea și stabilizarea durabilă și la niveluri de preț rezonabile a pieței asigurărilor auto?

- În ce măsură își propune să intervină ASF, separat sau în concertare cu CC, pe piața de asigurări auto, cu obiectivul corelării creșterilor înregistrate la prețurile polițelor de asigurări RCA cu eficientizarea activității companiilor de asigurări, cu referire expresă la sporirea calității serviciilor și scurtarea timpilor aferenți?

Solicit răspuns scris.

Deputat, DUMITRIȚA GLIGA

Lasă un comentariu