PRECIZĂRI PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI DE 700 DE LEI PENSIONARILOR

Distribuie pe:

Guvernul a aprobat, prin Ordonanța de Urgență nr. 74/2022, inițiată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, în luna iulie, pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

Venituri cumulate

“Veniturile lunare la care face referire ordonanța de urgență sunt: a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna iulie 2022; b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna iulie 2022; c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale; d) venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari;

e) venituri din salarii și asimilate salariilor, raportate în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate al cărei termen de depunere este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plătește ajutorul financiar”, precizează MMSS.

Prin urmare, ajutorul financiar de 700 de lei nu se va acorda tuturor pensionarilor care au o pensie mai mică de 2.000 de lei, ci doar acelora ale căror venituri cumulate și realizate de aceeași persoană sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

Ajutor pentru fiecare urmaș

La rândul ei, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează: “În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte. În plus, ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral de 700 de lei, chiar dacă veniturile plătite în luna iulie sunt aferente doar unei fracțiuni din luna iulie 2022.

La stabilirea plafonului de 2.000 de lei nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare, care se plătesc în luna iulie.

Ajutorul financiar nu intră în calculul contribuției bănești individuale în vederea obținerii unui bilet de tratament balnear, nu este supus executării silite și se acordă doar persoanelor îndreptățite care au domiciliul în România, nu și celor care au locul de ședere (reședința obișnuită) în străinătate. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu