Universitatea Cultural-Ştiinţifică invită doritorii de a (re) învăţa limbile franceză, engleză, germană şi alte discipline la cursuri de maxim interes!

Distribuie pe:

Aşa cum am promis, revin cu informaţii despre aceste cursuri, la care am şi participat între timp. Universitatea Cultural Ştiinţifică are deocamdată sediul în incinta Centrului Cultural „Mihai Eminescu", funcţionând în strânsă legătură cu strategiile autorităţii publice locale şi culturale naţionale în circuitul european de valori ale domeniului. Universitatea are ca obiect de activitate principal promovarea şi conservarea culturii locale, educaţia permanentă desfăşurată în afara sistemelor de educaţie reglementate prin acte normative în domeniul de stat sau particular, în domeniul artistic, tradiţiilor locale, învăţării unor meserii tradiţionale, organizarea de cursuri de cultură generală, de perfecţionare, de cereri tematice şi derulare de programe de iniţiere şi dezvoltare a aptitudinilor creative individuale şi de grup, inclusiv activităţi de cercetare în domeniul social, economic şi ştiinţific. Activităţile desfăşurate în trei ani au fost iniţiate şi implementate având ca obiectiv crearea unei baze solide pentru ca UCS să devină, în scurt timp, o instituţie de notorietate în comunitatea locală, un punct de referinţă în domeniu, un mediu inovator generator de idei, un tot de profesionalism şi dedicare aflate sub tutela Consiliului Local. Universitatea iniţiază, promovează şi derulează programe şi proiecte culturale în domeniul educaţiei permanente, pe profil artistic şi ştiinţific, de însuşire şi învăţare a meşteşugurilor tradiţionale inclusiv activităţi de cercetare. UCŞ a fost între anii 2013-2015 un iniţiator de idei, catalizator de idei, organizator de manifestări de interes, colaborator de nădejde, partener dedicat, după cum consideră cadrele didactice Carmen Moldovan, profesoară de franceză, Alina Aldea, profesoară de engleză, Csegzi Sandor, director şi profesor de fizică, dar şi profesori care au predat de-a lungul timpului acolo, unul fiind la disciplina teatru, Liviu Pancu, sau, în trecut, Ioan Florea, de la Centrul de Îndrumare a Creaţiei, persoane importante care au transformat de-a lungul anilor o şcoală de pasiuni şi hobby-uri într-una de arte şi meserii. Tipurile de activităţi desfăşurate sunt cursuri de pregătire, perfecţionare, calificare, evenimente ştiinţifice, conferinţe, workshop-uri, seminarii, evenimente culturale, expoziţii, lansări de carte, spectacole, evenimente sportive, simultan şah, competiţii de automodelism, evenimente diverse. Au fost oferite 69 de cursuri în ultimele 3 ani, acreditate 5, activate 39 şi au participat 301 cursanţi în doar trei ani. Universitatea Cultural Ştiinţifică s-a implicat în promovarea, susţinerea, crearea şi diseminarea de cunoştinţe prin acţiuni de educaţie şi formare continuă, cercetare şi inovare, dezvoltare umană şi antreprenoriat la standarde ridicate. În ridicarea continuă a gradului de calitate şi evoluţia instituţiei, „calitatea determină excelenţă în activitate", stabilirea şi promovarea unui management strategic de dezvoltare globală a UCS, organizarea predării şi supervizarea însuşirii cunoştinţelor profesionale, precum şi pregătirea programelor de specializare în vederea formării de către specialişti cu pregătire superioară şi cu reale şanse de integrare pe piaţa muncii. Pentru viitor se doreşte consolidarea continuă a activităţilor începute, realizarea unui centru de excelenţă în diferite domenii, implicarea în dezvoltarea comunităţii prin pregătirea adulţilor, descoperirea şi promovarea tinerelor talente, implicare socială responsabilă în toate domeniile de interes ale comunităţii, să încurajeze atitudinea antreprenorială şi nu a învăţământului închis, previzibil şi teoretic. Vor urma şi alte informaţii utile. În special pentru doritorii de a urma cursul de franceză începători şi avansaţi, dar şi celelalte, înscrierile se fac în biroul Universităţii Cultural Ştiinţifice de la Centrul Cultural „Mihai Eminescu".

Lasă un comentariu