„CAVALERII" APOCALIPSEI (XIII) Numărătoarea inversă a început!

Distribuie pe:

„Încercarea sfinţilor lui Dumnezeu va fi înfricoşătoare… Persecuţiile şi umilinţele rafinate, amăgitoare şi pitite sub artificii perfide, puterea nelimitată a asupritorilor îi vor pune în cele mai grele situaţii (…) Vor fi cercetaţi oficial, dar şi pe ascuns, vor fi supuşi la diferite cazne" (Sfântul Ignatie Briancianinov).

Undeva, departe de România, în Siria, sângele fraţilor noştri întru credinţă, arabi, a început să curgă martiric sub sabia hoardelor întunericului aflată în duhul antihristic. Locul în care lovesc, concomitent cu „crizele" provocate de antihrişti în alte ţări cu tradiţie ortodoxă, este exact inima istorică unde s-a organizat creştinismul, întrucât în Antiohia siriană s-a format prima comunitate de păgâni convertiţi la creştinism şi, tot aici, s-a folosit pentru prima dată numele de creştin (apărător al lui Hristos). „Ţinta" finală este, într-un declin vertiginos al lumii „vechi", instaurarea la nivel mondial - în ritm de muzică rock şi decadenţă morală provocată - a regatului lui Antihrist. Semnele ruinării ordinii existente, tot mai evidente în marşurile stradale anarhice, care, de fapt, înăbuşă vocea popoarelor, inclusiv în România, l-au făcut pe părintele Serafim Rose să constate cu amărăciune intrarea omenirii într-o epocă diabolică unde regulile consacrate nu mai au nicio relevanţă: „Acolo unde altădată era Dumnezeu, nu mai există acum nimic; acolo unde altădată era autoritate, ordine, certitudine, credinţă, este acum anarhie". Deci marile hotărâri fiind luate deja, de un grup restrâns de „regizori" ai Mafiei masonice, nouă nu ne rămân decât „drepturile" de a nu mai gândi şi nici de a mai protesta fără să fim sancţionaţi! Însă drepţii lui Dumnezeu, îndurând prigoane cum nu au mai fost şi nici nu vor mai fi, nu vor tăcea şi, în rugăciuni cu lacrimi înfierbântate de sângele curs, vor face să coboare în cele din urmă mânia lui Dumnezeu, urgisitoare, peste toată nedreptatea conducătorilor Noii Ordini Mondiale. Jăratec va fi atunci pe capul asupritorilor, iar Domnul Dumnezeu îi va răzbuna pe toţi fiii care L-au slujit până la sânge cu credinţă mare, îndelung răbdătoare şi pătimitoare. Numărătoarea inversă, a sfârşitului acestei lumi, a început! Dumnezeu să binecuvânteze România în Împărăţia Sa cea veşnică şi fericită!

(SFÂRŞIT)

 

Lasă un comentariu