EVENIMENT CENACLIST LA TÂRNĂVENI

Distribuie pe:

În luna februarie 2016, Cenaclul „Elena din Ardeal" de la Târnăveni a găzduit o acțiune de excepție: preotul Bogdan Constantin Taifas, din satul Velț, județul Sibiu, și-a prezentat un scurt curriculum vitae și activitatea sa scriitoricească.

Bogdan Constantin Taifas este preot paroh în satul Velț, județul Sibiu, de 7 ani și 4 luni, fiind născut în anul 1977, la Constanța. A urmat mai întâi Seminarul Teologic din Tulcea (1993-1998), apoi Facultatea de Teologie din Constanța (1998-2002), masteratul la Sibiu( 2003), a doua instituție de învățământ superior - Facultatea de Filosofie-Psihologie (2009- 2012), în prezent este doctorand în Filosofie, la București.

Căsătorit din anul 2005, B.C. Taifas este tatăl a patru copii.

Pe linie de creație, este autorul a patru cărți de eseuri, după cum urmează: „Un rai făcut din beznă" (2004), „Cu talantul la bursă" (2007), „O bârfă nespovedită" (2011) și „Profunzimi și suprafețe" (2014).

Prima dintre cărți are profil pur teologic, a doua este axată pe dictonul christic: „Cine nu adună cu Mine risipește", a treia are profil psihologic, abordând păcatul, pendulând în mod curajos între Logos și Theos.

În sfârșit, a patra carte, „Profunzimi și suprafețe", pe care a adus-o la Târnăveni cu sine autorul este, cum constată prof. dr. Ion Mânzat, prefațatorul cărții, „o operă mistică, psihologică și filosofică, o bijuterie de înțelepciune creștină, șlefuită de un creator cutezător" ( p.7).

În cele aproape 40 de eseuri, dintre care pomenim câteva, pentru a se vedea care este conținutul cărții: Călăuza din adâncul Crucii, Dumnezeu Se coboară, înaintând prin materie, Iertarea restauratoare, Germenii Învierii, Dinspre păcat spre căință, Pocăința care ține lumea, Unitatea contrariilor, Anihilarea rușinii - imperativ al pocăinței, Conștiința dorului de Dumnezeu, Iertarea ca exercițiu al înâlnirii cu Christos, Tămăduirea de decepții etc., preotul doctorand folosește o bibliografie bogată, din diferite domenii ale cunoașterii, mai cu seamă din Teologie, Filosofie și Psihologie, cu care operează surprinzător de elevat și profund, dovedind talent incontestabil și chiar originalitate, în transmiterea unui mesaj eseistic.

Iată câteva idei care se desprind din eseurile sale: „Sinele este un chip al lui Dumnezeu în om"; „Spovedania este o psihanaliză sacralizată, iar psihanaliza o spovedanie profană" ( p.9); „Diavolul lucrează mai cu seamă în adâncul inimii, în adâncul cugetului, înstrăinându-i identitatea omului, otrăvindu-i conștiința, astfel încât Păcatul nu-i mai apare ca păcat, și Binele nu-i mai apare ca bine" (p.154); „Cine iartă îți asigură și pacea conștiinței și pacea lăuntrică" (p.192); „Da, credem noi! Credința furnizează idealul nemuririi în Dumnezeu, idealul viețuirii cu Christos!" (p. 126); „Pledoaria pentru lectură a autorului, în ciuda atracției irezistibile adesea a mijloacelor mass-media, este motivată benefic astfel: „Pe scurt, cine deschide o carte - precum cea de față, nota mea - își deschide ochii și, mai apoi, mintea" (p.242).

Credem că preotului Bogdan Constantin Taifas i se deschide o perspectivă luminoasă, nu doar în plan creativ, ci și în cel al misiunii sale sacerdotale.

Acțiunea proximă de cenaclu e programată pe 15 martie 2016, ora 17,30, la Centrul Social „Victoria" din Târnăveni, când își va prezenta acti-vitatea sa creatoare VIRGIL LĂCĂTUȘ, din comuna Șona, județul Alba.

Lasă un comentariu