„Cultură, confesiune, etnie şi rasă în Transilvania, Câmpia Tisei şi Panonia"

Am plăcerea să vă anunţ apariţia celei de a 3-a ediţii a volumului Cultură, confesiune, etnie şi rasă în Transilvania, Câmpia Tisei şi Panonia la editura Casei Cărţii de Ştiinţă.

 Volumul este apreciat astfel: „Lucrarea este o sinteză a numeroase documente bizantine şi catolice, a numeroase cercetări germane, ungare şi române privind spaţiul central european. Sinteza e posibilă tocmai pentru că, odată,  este acoperită o perioadă mare, din antichitate şi până în prezent şi, pe de altă parte, pentru că se abordează împreună procesele culturale şi istorice. Genetica confirmă deducţiile logice trase din moştenirea datinilor şi tradiţiilor precreştine, din amprenta procesului stratificat de formare a limbii, din documentele Vaticanului. .. Între documentele la care se fac referiri concrete sunt şi operele celebre ale lui George Bariţiu, Teodor V. Păcăţian, Aurel C. Popovici şi C. Diaconovici publicate chiar în perioada celei mai sălbatice prigoniri a majoritarilor.

În ediţia a 3-a se acoperă mult mai pe larg primul genocid din Transilvania, nu numai holocaustul şi al doilea genocid din perioada horthystă. Rolul jucat de horthyşti la stalinizarea României este ilustrat cu date şi experienţe semnificative pentru factologia perioadei. Este o lucrare necesară având în vedere nivelul cultural extrem de scăzut al decidenţilor din România şi ignoranţa celor de la nivel european."

Lasă un comentariu