STARE DE URGENȚĂ: MODUL DE ACORDARE A CONCEDIILOR MEDICALE!

Pe site-ul oficial al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a fost publicat un proiect de ordin al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS, prin care se propun noi reglementări asupra modului de acordare a concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, pe perioada instituirii stării de urgență.

Starea de carantină, atestată prin e-mail - Documentul care atestă starea de carantină a persoanei asigurate, în baza căruia este eliberat certificatul de concediu medical, se poate trimite de către direcțiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță (e-mail).

De asemenea, adeverința privind dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații poate fi eliberată de către angajatori și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Medicina muncii, scoasă din dosarul de concediu medical de risc maternal - Certificatele de concediu medical acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgență, se eliberează și se plătesc fără avizul medicului de medicina muncii.

Totodată, certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgență, de către un medic curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, se depun direct la plătitorii de indemnizații de asigurări, fără viza medicului de familie.

Certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgență, se pot transmite și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, astfel: de către medicii curanți către persoanele asigurate și de către persoanele asigurate către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate (angajatori, CAS-uri).

Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.

Certificatele pot fi emise și mai târziu, cu maximum 30 de zile

Certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020, în următoarele situații:

* în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);

* pentru perioada de internare în spital;

* pentru imobilizare în sisteme specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped sau chirurg;

* situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;

* în caz de carantină;

* pentru risc maternal;

* pentru îngrijirea copilului bolnav;

* pentru asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară, precum și pentru cei care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară, în interes de serviciu sau în interes personal, precum și pentru asigurații cu afecțiuni cardiovasculare, SIDA, neoplazii și tuberculoză.

***

“Vă reamintim că, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor cu COVID 19, conform Ordonanței de Urgență nr. 30/2020, care cuprinde măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, au fost modificate OUG 158/2005 și Legea 399/2005, acte normative care conțin reglementări privind modul de acordare a concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale, de sănătate, astfel:

- persoanele asigurate au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare. Mai exact, concediul și indemnizația de carantină se acordă și persoanelor asigurate care nu au realizat stagiul de cotizare complet, de 6 luni;

- certificatele de concediu medical acordate, care cuprind a 91-a zi și cele care depășesc 183 de zile se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Aceste reglementări sunt valabile pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul 195/2020 și au ca scop prevenirea îmbolnăvirilor” precizează CNAS.

 

Lasă un comentariu