ÎMPĂRATUL, FILOSOFUL ȘI... DUMNEZEU

* “Să urăști cuvintele cele urâte ale lumii acesteia ca să vadă inima ta pe Dumnezeu. Păzește-ți limba ta, ca să se sălășluiască întru tine frica de Dumnezeu; Sârguiește-te la slujba ta, la rugăciune și la purtare ca să nu te mănânce pe tine fiarele gândurilor; Tare să ai inima împotriva ispitelor rele de la diavol; Smerește-te, dar cu bună dreptate, nu cu fățărnicie; Păzește-ți ochii tăi de vederi necuviincioase, ca să se păzească omul cel din tine; Păzește-ți auzul tău, ca nu tu singur să-ți aduni războaie. Să lucrezi lucrul cinstit cu mâinile și capul tău; Să nu amesteci cuvintele tale cu vorbe necuviincioase; Nu tulbura pe aproapele lui și casa lui ca să nu ți se tulbure casa ta și ale lor tăi”.

Ava Moise - monah atonit

***

* “Tot ce există se află în Dumnezeu și nimic nu poate să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu”.

Benedict Spinoza (1632-1677), renumit filosof evreu olandez de origine sefardă, cu strămoși de proveniență portugheză. A fost un raționalist și unul din reprezentanții panteismului în timpurile moderne. Gândirea lui a fost influențată de scrierile lui Rene Descartes, însă, spre deosebire de concepția dualistă a acestuia din urmă - Spinoza a avut o reprezentare monistă a lumii, întreaga existență reducându-se la ceea ce el a numit “substanță”. În concepția sa filosofică, “Universul este egal cu Dumnezeu, substanță rezultată din sine și prin sine”.

***

* “Regele Macedoniei, Alexandru Macedon (356 - 323 î.Hr.), ori de câte ori cucerea vreo cetate, se oprea cu oștirea în fața cetății și aprindea o făclie. Cetății i se dădea o șansă să se predea în timpul cât ardea flacăra. Dacă nu se preda, era trecură prin foc și sabie”.

O cetate sufletească este și viața noastră, a oamenilor. Dumnezeu așteaptă să ne predăm împărăției Lui și ne garantează mântuirea Lui. Să ne predăm Domnului cât timp mai arde flacăra noastră. “Lucrați până este ziuă, căci vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra” (Ioan 9, 4).

P.S. Cartea lui Tobit, cap. 3, vers. 2-4: “Drept ești Tu, Doamne, și toate lucrurile Tale sunt drepte și căile Tale sunt milă și adevăr, și Tu ești judecătorul lumii! Adu-ți aminte de mine și caută spre mine și nu mă pedepsi pentru păcatele mele și pentru greșelile mele și ale părinților mei. Căci am păcătuit înaintea Ta! Și am călcat poruncile Tale și Tu ne-ai dat spre jaf la robie și la moarte ca să fim pildă de batjocură și de ocară la toate popoarele printre care Tu ne-ai risipit”.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu