O ALTFEL DE CARTE DESPRE LUCIAN BLAGA

Distribuie pe:

Marți, 27 decembrie 2016, a treia zi de Crăciun, în sala de activități a Centrului Social Victoria din Târnăveni, începând cu orele 15.00 a avut loc lansarea cărții „LUCIAN BLAGA - limbă, stil, comentarii, sinteze, profil biografic" o cronologie documentară realizată de prof. dr. preot Aurel Hancu, apărută sub egida editurii Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila (253 pagini), un veritabil eveniment editorial, lucrare de referință în domeniu. Cartea conține o secțiune de analize relevante constituindu-se într-un corpus de o importanța excepțională pentru cunoașterea efervescenței creatoare a lui Lucian Blaga, echilibru de frumusețe existențială a sufletului românesc. Ideile, tehnicile și sugestiile prezentate de Aurel Hancu ne înzestrează cu tot ce este necesar pentru a înțelege filozofia literaturii autentice.

Oamenii de meserie vor găsi în cartea domnului Aurel Hancu un teren modus de explorare, privind arta scriitorilor români, pentru a duce mai departe izbânzile certe ale prezentului, un excepțional studiu al profesorului, preot Aurel Hancu. Se pot analiza numeroase aspecte de construcție sau de fond, obiecte de studiu, având la bază această carte, scrisă parcă anume pentru iubitorii de literatură și nu pentru frustrări, orgolii deșarte ori false ierarhii, din păcate prezente și în micuțul nostru oraș, Târnăveni.

Lucrarea evidențiază într-o manieră succintă și extrem de convingătoare atuurile și orientarea spre competențe metodico-didactice a studiilor din universități, școli și licee, în educația permanentă și management-ul calității învățământului, prin interpretarea din punct de vedere al creatologiei lui Lucian Blaga, prin multiplele niveluri de gândire creativă expresiv, productiv, inventiv, emergent, etică și valoarea estetică, umanismul actului de creație literar-artistică. Nivelul expresiv al operei blagiene, remarca Aurel Hancu, se caracterizează prin utilizarea particulară a limbii, prin calitatea limbajului folosit, prin semnele ortografice și prin tehnicile de redactare. Opera lui Blaga este, fără îndoială, sinteză superioară și originală, sublimate prin forța unei uriașe personalități creatoare, antologia sacrului fiind pentru Blaga cheia de boltă a viziunii sale lirice, ca și a sistemului său filozofic. Demersul critic și de analiză asupra operei lui Lucian Blaga este axat pe surprinderea particularităților scriitorului pe „modul individualist" de simțire al autorului acestei cărți prin rigoarea aserțiunilor și relevanța demonstrației autentice a unei opere valoroase ce are un caracter universal, modalitatea de a cunoaște și înțelege lumea.

Autorul acestei cărți probează o excelentă cunoaștere a literaturii române, autor de cărți, problematici, teme etc., precum și un mare apetit pentru domenii anexe: premii literare, relații dintre scriitori, dinamica unei mișcări literare, care au marcat perioada blagiană; pe scurt, a spațiului literar în toată complexitatea lui. Autorul Aurel Hancu pune în joc o inteligență critică, analiza de specialitate, știința de carte, erudiție și experiență pentru a împrospăta percepția asupra operei celui care a fost Lucian Blaga, profilul unui om menit să înfrunte veacurile. O carte incitantă de care nu se pot lipsi profesorii, adolescenții, elevii și studenții, până la urmă acest indirect dicționar necesar tuturor celor care scriu, învață și se ocupă de literatură.

Au participat și au vorbit despre Lucian Blaga, despre cartea autorului Aurel Hancu, profesor, conferențiar universitar, directorul editurii „Ardealul" din Târgu-Mureș Eugeniu Nistor, profesorul Ovidiu Cormos din Iernut, Zoltan Demeter, Virgil Lăcătușu, din Sona, județul Alba, profesoara Florica Z. Costea. Au prezentat colinde de mare spiritualitate românească, asistenta medicală doamna Hulpus, învățătoarea Vanda Ani și spre surprinderea tuturor Virgil Lăcătușu, fost elev și prieten bun cu autorul cărții Aurel Hancu.

Moderatorii evenimentului, reușit sub toate aspectele, au fost profesorul Ionel Covrig și Lechințan Petru. Acțiunea s-a încheiat prin colindul „O, ce veste minunată" interpretat în cor de către toți cei prezenți în sală, urări de sănătate, „La mulți ani!" și felicitări autorului cărții, Aurel Hancu.

 

Lasă un comentariu